E-Katalog
Bens'in Ayrıcalıklı Dünyasına Hoşgeldiniz.

Kalite Politikamız

ÜRÜN GÜVENLİĞİ ve KALİTE POLİTİKASI

BENSÜS Kağıt ve Ambalaj San. Ltd. Şti. Ürün güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası ilgili yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı kabul eder. Bu politika doğrultusunda; Ürün kalitesi ve güvenliği ile ilgili tüm girdilerin spesifikasyonlara uygunluğunu sağlamayı, tedarik, üretim, depolama – sevkiyat süreç aşamalarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeyi önlemeyi ve kontrol altında tutmayı, Sağlıklı ve güvenilir ürünler için sistematik düzenlemeler yapmayı, tanımlanmış ve ölçülebilir kalite parametrelerine uygun, güvenli ürün sağlamayı, Uygun altyapı ve çalışma ortamında teknolojik yeniliklerden ürün güvenliğini artıracak yönde yaralanmayı, Sağlıklı ve güvenilir ürün sağlanmasında iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanıp, çalışanlarımızın bilinçli katılımını sağlamayı, İnsan sağlığı göz önünde tutularak kurulan sistemin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak amcıyla prosedür ve talimatları uygulamayı, kayıtların tutulmasını sağlamayı ve yasal zorunlulukları izleyerek gereklerini yerine getirmeyi, Müşteri isteklerini ve yasal gerekliliklerini sürekli değerlendirerek ve takip ederek, sistemi sürekli iyileştirmeyi, İş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalrı yasal mevzuat gereklilikleri doğrultusunda çalışma ve üretim sürecinin bir unsuru olarak kabul ederek, çalışanlarımızın bilinçli katılımıyla sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, hedefler ve taahhüt eder.

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız Kalite Politikamız Kalite Politikamız Kalite Politikamız Kalite Politikamız